Hợp , Xung , Hình , Hại của thiên can và địa chi trong phong thủy

Có 6 cặp tạo thành 6 cặp đối nhau:
Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:
Dần – Thân, Tị – Hợi
Thìn – Tuất, Sửu – Mùi
Tý – Ngọ, Mão – Dậu

– Có 4 cặp địa chi tạo thành tam
Có 4 bộ
Thân – Tý –Thìn
Dần – Ngọ – Thân
Hợi – Mão – Mùi
Tị – Dậu – Sửu

– Có 6 cặp địa chi tạo thành
Sửu – Tý
Dần – Hợi
Tuất – Mão
Dậu – Thìn
Tị – Thân
Ngọ – Mùi
– Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.
Dậu – Tuất
Thân – Hợi
Mùi – Tý
Ngọ – Sửu
Tị – Hợi
Mão – Thìn

– Địa chi tương hại:
+ Hình hại vô lễ: Tí – Mão
+ Hình hại đặc quyền: Sửu – Mùi – Tuất
+ Hình hại vong ân: Dần – Tị – Thân
+ Tự hình nhau: Thìn – thìn, ngọ – ngọ, hợi – hợi, dậu – dậu

– Các cặp hợp nhau:

Ất hợp Canh
Bính hợp Tân
Đinh hợp Nhâm
Mậu hợp Quý
Kỷ hợp Giáp

– Hình phạt của các thiên can

Canh hình Giáp
Tân hình Ất
Nhâm hình Bính
Quý hình Đinh
Giáp hình Mậu
Ất hình Kỷ
Bính hình Canh
Đinh hình Tân
Mậu hình Nhâm
Kỷ hình Quý

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *